Pondelok, Jún 17, 2024
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Dokumenty na stiahnutie

V prípade, že by ste mali záujem pomôcť a finančne prispieť, oznámte to prosím vedeniu súboru vopred. :-) Obsah zmluvy je totiž potrebné vopred konzultovať s vedením FS Poľana.

Darovacia zmluva

2% z daní

Darujte 2 % z daní

Občianske združenie Drevársky kongres je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane. Jeho hlavnou úlohou je podpora vedy a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene ako aj podpora v oblasti tradičnej kultúry a ľudového umenia reprezentovaného na univerzite folklórnym súborom Poľana.

Všetky plánované aktivity pomôžu obohatiť kultúru v našom meste, regióne a spoločne prispejeme k vytvoreniu zmysluplného využitia času našich detí, mládeže a študentov TU vo Zvolene.

Získané finančné prostriedky budú použité na činnosť folklórneho súboru a na prípravu a realizáciu rôznych folklórnych podujatí, na ktorých súbor participuje.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno:   Drevársky kongres

Sídlo:                    Masarykova 24, 960 53 Zvole

Právna forma:       Občianske združenie

Identifikaččíslo prijímateľa (IČO): 00623806

 

Všetky potrebné tlačivá je možné stiahnuť z www.rozhodni.sk

Tréningy

Tanečná zložka

- každý utorok a štvrtok o 18.00 v priestoroch športovej haly TUZVO

- prípravka každý pondelok a stredu o 18.30 v priestoroch športovej haly TUZVO

Hudobná zložka

- každý pondelok o 17:30 a štvrtok o 18.00 v Kačáku
(priestory FS Poľana na "Starom internáte"
- Študentský domov Ľudovíta Štúra)

Spevácka zložka mužská

- každý utorok  a  štvrtok o 18:00 v Kačáku

Spevácka zložka ženská

- každý utorok o 16.30 a každý štvrtok o 17.30 v Kačáku