Tréningy

Tanečná zložka

- každý utorok a štvrtok o 18.00 v priestoroch športovej haly TUZVO

- prípravka každý pondelok a stredu o 18.30 v priestoroch športovej haly TUZVO

Hudobná zložka

- každý pondelok o 17:30 a štvrtok o 18.00 v Kačáku
(priestory FS Poľana na "Starom internáte"
- Študentský domov Ľudovíta Štúra)

Spevácka zložka mužská

- každý utorok  a  štvrtok o 18:00 v Kačáku

Spevácka zložka ženská

- každý utorok o 16.30 a každý štvrtok o 17.30 v Kačáku