2% z daní

Darujte 2 % z daní

Občianske združenie Drevársky kongres je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane. Jeho hlavnou úlohou je podpora vedy a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene ako aj podpora v oblasti tradičnej kultúry a ľudového umenia reprezentovaného na univerzite folklórnym súborom Poľana.

Všetky plánované aktivity pomôžu obohatiť kultúru v našom meste, regióne a spoločne prispejeme k vytvoreniu zmysluplného využitia času našich detí, mládeže a študentov TU vo Zvolene.

Získané finančné prostriedky budú použité na činnosť folklórneho súboru a na prípravu a realizáciu rôznych folklórnych podujatí, na ktorých súbor participuje.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno:   Drevársky kongres

Sídlo:                    Masarykova 24, 960 53 Zvole

Právna forma:       Občianske združenie

Identifikaččíslo prijímateľa (IČO): 00623806

 

Všetky potrebné tlačivá je možné stiahnuť z www.rozhodni.sk